Slik sikrer du energimerking av boligen

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket. 

Foto: Shutterstock

Etter boliglån og vedlikehold, er strømutgifter den største utgiften i en husholdning. Energimerkingen vil også ha en direkte innvirkning på hvordan markedet vurderer boligens kvaliteter, og derav også hvor mye folk er villige til å betale.

Energiattest

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket. For boliger med bruksarealer på 50 kvm eller mindre kan merkeplikten også oppfylles med en energiattest for bygningen som helhet. Frittstående bygninger, altså eneboliger, under 50 kvm er unntatt kravet.

Det er ingen krav til kompetanse for å energimerke eksisterende boliger, heller ei på oppdrag av andre. Med andre ord er det fullt mulig å energimerke boligen selv, eller få hjelp av andre, som familie og venner. Det vil alltid være eier av boligen som er juridisk ansvarlig for bruk av energiattesten og energivurderingen, selv om merkingen er utført av en annen.

Slik går du frem

1. Logg deg på Energimerkesystemet gjennom ID-porten for sikker identifikasjon av bruker. Her kan du velge mellom MinID, Buypass eller Commfides.

2. Finn boligen din i det nasjonale eiendomsregisteret (Matrikkelen). Det skjer på siden «Eiendommer». Er ikke boligen registrert i eiendomsregisteret, registrerer du adressen manuelt. Skal du energimerke for andre, søker du i fanen «Andres bygninger»

3. Velg ny eller eksisterende attest. Når boligen er identifisert, kan du velge mellom å lage ny attest eller arbeide videre med en tidligere lagret attest.

4. Velg mellom enkel eller detaljert registrering. Velger du enkel registrering, vil du bli bedt om opplysninger som er nødvendig for å lage en attest, som type bygg og oppvarmingsmåte.

Dersom det er gjort byggtekniske endringer (påbygg, nye vinduer e.l.), bør du velge detaljert registrering. Du trenger ikke oppgi alt som du blir spurt om, og her foreligger også muligheten til å fylle inn «jeg vet ikke». Systemet bruker samme standardverdier i biblioteker som for enkel registrering.

– For de mest kompliserte boligene, vil trolig være nødvendig å bruke en ekspert som kan lage attesten ved hjelp av egne spesialverktøy.

Nye boliger skal energimerkes av en ekspert som en del av prosjekteringen.

Illustrasjon: Enova.no

Energimerkingen deles inn i to deler:

Energikarakteren er en skala fra A til G, hvorav A er best. Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen er og gir en ide om hvor mye energi det er forventet at boligen krever ved normal bruk. En bolig med dårlig score, kan bety at det må brukes mye energi for å varme opp boligen.

En bolig med dårlig energikarakter, kan derfor på lang sikt bli dyrt. Dette fordi de ofte er dårligere isolert enn en bolig med god energikarakter. I følge Enova kan du spare mange tusenlapper i året ved å etterisolere boligen din, vi har skrevet om etterisolering tidligere. Du kan til og med søke om støtte til dette.

Kilder: Energimerking.no, Enova, eiendomsmegler.nohuseierne.no