Slik påvirker inflasjon din økonomi

Både privatpersoner og bedrifter blir rammet av inflasjon og økt styringsrente. Men hvilke innvirkninger har disse for din privatøkonomi?  

Når prisene på tjenester og varer går opp over tid, kaller vi det inflasjon. Og begrepet er viktig fordi det forteller oss hvor mye vi får kjøpt for pengene våre, også kjent som kjøpekraft. Inflasjonen måles gjennom konsumprisindeksen, som er en sammensetning av varer som tilsvarer det en gjennomsnittlig husholdning kjøper, og er et godt mål på det generelle prisnivået i et land eller region.

–        En av de største utfordringene med inflasjon er at det gjør det vanskelig å gjøre økonomisk planlegging. Privatpersoner og bedrifter vet ikke hva varer og tjenester vil koste frem i tid, og da er det også utfordrende å beregne den reelle kjøpekraften, sier Mali Otnes, leder privatmarkedet Selbu Sparebank.

Skremmende for mange

Otnes har flere års erfaring med å gi folk finansielle råd og veiledning. Hun understreker at temaet opptar de aller fleste med lån hos en bank, men at terskelen for å ta kontakt kan oppleves høy for mange.

–        Eksempelvis fikk vi veldig mange henvendelser under pandemien, mens vi så langt ikke har opplevd så stort påtrykk fra kunder. Jeg tror at de aller fleste forstår at inflasjon kan ha innvirkninger for deres private økonomi, men opplever at det som skremmende, og dernest flaut å ta kontakt med oss for råd. Men nettopp det å ta kontakt og søke veiledning tidlig er avgjørende. På denne måten kan man ta grep før økonomien når et bristepunkt, understreker Otnes.

Er inflasjonen høy eller lav, så vil det ha negative konsekvenser for økonomien. Derfor opererer Norges Bank basert på en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 prosent.

Styringsrenten

Og nettopp Norges Bank har som hovedoppgave å sørge for at inflasjonen holder seg stabil. Styringsrenten er bankens fremste virkemiddel for å påvirke inflasjonen. Gjennom styringsrenten påvirker Norges Bank den renten bankene gir til privatpersoner og bedrifter.

Lavere rente gjør at du får mindre igjen for å ha penger i banken, og det blir billigere å låne penger.

–          Norges Bank har som ansvar å holde inflasjonen nært inflasjonsmålet på 2 prosent, og skal vi som samfunn få den samlende effekten vi ønsker, så må vi øvrige banker følge etter med vår rentesetting. Som kunde skal du da vite får du mindre igjen for pengene dine ved høy inflasjon, sammenlignet med perioder hvor inflasjonen er lav. Kjøpekraften svekkes, og forbruket vil tradisjonelt sett gå ned, sier Otnes.

Bedrifter vil også ha utfordringer med inflasjonen, i form av økte kostnader knyttet til innkjøp og produksjon. På motsatt side av skalaen, og når renten settes ned, vil husholdninger normalt sett øke forbruket, mens bedrifter normalt sett investerer mer og ansetter flere.

Boliglånet

Mange nordmenn har en sterk relasjon til eget boliglån. Inflasjon og renteøkninger vil påvirke boliglånet direkte i form av høyere kostnader.

Norges Bank har i løpet av de to siste årene gjennomført fem rentehevinger, og i dag er styringsrenten på 1,75 prosent. Har du da et boliglån på 2 millioner kroner, så utgjør dette rundt 35 000 kroner i økte kostnader på lånet.

–          Vi opplever en generell høy aksept fra våre kunder rundt økte renter. Det virker som at de fleste er forberedte på at dette kommer til å skje. Samtidig skal du ikke være redd for å ta kontakt for å få hjelp og veiledning. Det aller viktigste bidraget vi som bank kan bistå deg med, er å sikre en stabil og trygg økonomisk hverdag, presiserer Otnes.

Har du et siste råd til bankkunder som lurer på hvilke grep de bør foreta i disse tider?

–          Sørg for å ha oversikt over din personlige økonomi, planlegg godt og ta kontakt med oss for en gjennomgang av økonomien. Og ikke minst: Husk at på sikt er inflasjon positivt for deg som låntaker, siden verdien på lånet blir mindre verdt som følge av prisøkninger, avslutter Otnes.

Fint å vite om inflasjon:

• Inflasjon er viktig fordi når prisene stiger så må vi ha mer penger for å kjøpe de samme varene.

• Dette vil bety at pengene har fått mindre verdi. Det hjelper for eksempel ikke med en kraftig lønnsøkning, hvis prisene går opp enda mer.

• Dersom renten endres kun i Norge, påvirker den også inflasjonen gjennom valutakursen. Høyere rente i Norge enn i andre land fører til økt etterspørsel etter kroner og sterkere krone.

• Med sterkere krone blir varene vi kjøper fra utlandet billigere, mens varene vi produserer blir dyrere for utlendinger å kjøpe. Lavere pris på importerte varer gir mindre inflasjon.

• Dyrere eksportvarer påvirker ikke prisnivået i Norge, men når våre eksportvarer koster mer får vi solgt mindre. Lønnspresset fra disse bedriftene blir da mindre og demper inflasjonen hjemme.

Kilde: SSB

Hva betyr renteøkningen for deg med boliglån? Les mer her