Kraftig vekst i boligmarkedet i Bodø

Boligmarkedet i Bodø er hett. Det tar ikke lang tid før en bolig er lagt ut på markedet før den er solgt. I Bodø tok det i snitt kun 17 dager før en bolig legges ut til den er solgt. Kun Drammen har kortere omsetningstid; 15 dager.

– Vi ser høy aktivitet i markedet i byen vår, forteller eiendomsmegler hos Partners Eiendomsmegling Bodø, Tobias Bronder. – Veksten er høyere enn i landet ellers. Statistikken fra Eiendom Norge viser at Bodø hadde den høyeste prisveksten i juni – 1,6% i snitt, mens landet for øvrig lå på en sesongjustert prisoppgang på 0,2%, påpeker han.

Jevn vekst det siste året

Men det er ikke bare i juni hvor veksten har vært kraftig. Dette har pågått lenge. – Det har vært ganske voldsomt de siste 12 månedene, forklarer Bronder. – Bodø med Fauske har igjen den største prisveksten i landet siste år på 15,8%. Vi ser tydelig at det er mange som vil bo i Bodø, og er villig til å betale deretter. Leilighetene i byen har i snitt gått 5,9% over prisantydning, melder han.

– Jeg tror mye av grunnen til at det er såpass prispress i vårt område nå, er i hovedsak den store optimismen som er i regionen.  Hele landsdelen er i vekst og særlig Bodø har stor utvikling. En annen viktig faktor er nok den lave renten som bidrar til økt handlekraft. Nå har også frykten for hva covid gjør med arbeidssituasjon til folk flest sluppet taket, og det ser man tydelig når man sammenligner første halvår i fjor kontra i år.

Tobias Bronder

– Det er høy byggeaktivitet i Bodø og selv om befolkningsveksten ikke er like høy som forventet, ser vi fortsatt at tilbudet er lavere enn etterspørselen i flere segmenter av boligmarkedet., sier han.

Sentrumsnære boliger er blant de boliger som går godt over prisantydning om dagen. Foto: Partners

– Ser vi på Tverlandet, fortsetter Bronder. – Er det enda større forskjeller. Leiligheter har gått nesten 18% over prisantydning, mens tomannsboligene har gått 19% over prisantydning. – Grunnen til de store avvikene her, ser man tydelig i antall boliger lagt ut for salg. Her er omsatt 13 leiligheter og kun 2 tomannsboliger, noe som uten tvil er for lite i forhold til etterspørselen. Det er også verdt å nevne det første halvår i 2020 ble solgt 4 leiligheter og 7 tomannsboliger hvor alle ble solgt noe under prisantydning.

Tror på roligere marked utover høsten

Hittil i år er det solgt 845 boliger i Bodø kommune. Dette er nesten 150 flere enn på samme periode i fjor. – Jeg tror mye av grunnen til den økte aktiviteten skyldes rekordlav lånerente og pandemien, mener Bronder. – Vi bruker ikke penger på reise og ikke like mye på andre aktiviteter på grunn av nedstenging av samfunnet. Dermed velger mange å investere i bolig, noe som har økt temperaturen i markedet. Etter hvert som ting normaliserer seg, tror jeg vi vil se at temperaturen kjøles noe ned og at omsetningstiden kan gå noe opp. Men noe prisfall har jeg ingen tro på, til tross for varslede renteøkninger til høsten, avslutter Tobias Bronder.

Vurderer du å selge, eller er på jakt etter bolig, ta kontakt så skal vi se hva vi kan hjelpe deg med.

Kilder: Eiendom Norge