Fortsatt moderat utvikling i boligprisene

Boligprisene sank med 0,8 prosent nominelt i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i november, og utviklingen så langt i 2019 ligger tett på Eiendom Norges prognose med en oppgang på 3 prosent. Vi har nå snart lagt bak oss to år med moderat prisvekst, noe som er den lengste sammenhengende perioden med moderat prisutvikling som vi har hatt i det norske boligmarkedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fortsatt stor aktivitet

I november ble det solgt 7.154 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 2,7 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I november ble det lagt ut 6.752 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 2,5 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet har avtatt noe i november. Til tross for dette er nivåene historisk høye. Akkumulert for året har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av november. 2019 vil bli et nytt rekordår målt i antall boligtransaksjoner, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 53 dager å selge en bolig i november 2019. Det er en økning fra 47 dager i oktober. Raskest salgstid hadde Oslo med 27 dager og tregest salgstid hadde Stavanger/m omegn med 89 dager.

– Omsetningstiden er stabil, og i snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år. Dette er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Follo og Tønsberg m/Færder med en oppgang 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 6,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,6 prosent.

– Markedet har i store deler av 2018 og hele 2019 vært kjennetegnet av en moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller. Vi venter denne utviklingen vil fortsette i desember og inn i 2020.

– Den 15. november fastsatte finansminister Siv Jensen (Frp) den nye boliglånsforskriften gjeldende fra 1. januar til 31. desember 2020. Vi støtter finansministeren i å videreføre forskriften uten vesentlige endringer, og samtidig legge opp til en grundigere evaluering av den i 2020. Det er klokt sett i lys av den moderate utviklingen vi har hatt i boligmarkedet over en lengre periode nå, samt at det er behov for mer kunnskap om effektene av denne type virkemidler på boligpriser og gjeld, avslutter administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no