Flat prisutvikling i boligmarkedet

Boligprisene sank med 0,8 prosent nominelt i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner er prisene uendret.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i oktober. Vi venter at boligprisene, som normalt for årets siste kvartal, vil falle de neste månedene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fortsatt stor aktivitet

I oktober ble det solgt 9.184 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,4 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I oktober ble det lagt ut 9.895 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,2 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 2,9 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– I likhet med mange foregående måneder i 2019 settes det også i oktober omsetningsrekord. Og akkumulert for året har det aldri blitt solgt så mange boliger ved utgangen av oktober som i år, sier Dreyer.

– Det ble i oktober lagt ut mange bruktboliger for salg, og i likhet med antall salg er det også her rekord så langt i år, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i oktober 2019. Det er det samme som i september 2019 og fire dager tregere enn i oktober 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand og Stavanger/m omegn med 72 dager.

– Omsetningstiden er stabil. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bergen med en oppgang 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker/ Bærum med en nedgang på 1,2 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 5,1 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,3 prosent.

– Markedet har i store deler av 2018 og hele 2019 vært kjennetegnet av moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller. Denne trenden fortsatte i all hovedsak i oktober, og vi venter det vil fortsette også i månedene fremover, sier Dreyer.

Utleieprisene i tredje kvartal

Leieprisene steg med 0,3 prosent i de store byene i tredje kvartal 2019. Det siste året har leieprisene steget med 3,5 prosent, ifølge Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk.

Storbyindeksen viser at leieprisene stiger i et moderat tempo. Mens leieprisene i tredje kvartal steg med 1,1 prosent i Trondheim og 0,1 prosent i Oslo sist kvartal, falt de i Bergen og Stavanger og Sandnes med 2,3 prosent.

Sterkest leieprisvekst det siste året hadde Trondheim med 6,8 prosent, mens Stavanger/Sandnes hadde den svakeste utviklingen med en nedgang på 0,2 prosent.

– Leiestatistikken viser at leieprisene i de store byene har hatt en ganske lik utvikling som salgsprisene nasjonalt det siste året. Leieprisene kan svinge gjennom året, men den underliggende trenden i Oslo, Trondheim og Bergen er en vekst i leieprisene. I Stavanger har det vært en flat utvikling i leieprisene det siste året, og leieprisnivået ligger fremdeles langt bak nivåene fra før oljeprisfallet i 2013/2014, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved inngangen til tredje kvartal er 3022. Av disse er 1602 i Oslo, 639 i Bergen, 340 i Trondheim og 441 i Stavanger/Sandnes.

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no