Svak boligprisutvikling i januar

Boligprisene i Norge steg med 2,0 prosent i januar 2018. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

– Prisutviklingen i januar var svakere enn det som er normalt for måneden. Siden vi startet målingene i 2003 har boligprisene alltid steget i første kvartal, og da spesielt mye i januar. Til tross for den svake oppgangen er det fremdeles en fallende trend i boligprisene i Norge, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

Stor aktivitet
I januar ble det solgt 6.762 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet i januar, og våre medlemmer melder om en merkbar økning i antall visningsdeltagere og budgivere sammenlignet med i høst. Dette har resultert i mange flere salg sammenlignet med januar 2017, sier Dreyer.

I januar ble det lagt ut 6.430 boliger for salg i Norge, noe som er 0,9 prosent færre enn i samme måned i fjor.

– Gjennom store deler av 2017 var det en betydelig økning i tilbudssiden i boligmarkedet generelt og spesielt i Oslo, Bergen og Trondheim. Tilbudssiden er nå redusert, og da særlig i Oslo og Bergen. I løpet av januar er det solgt flere boliger enn det som har kommet til av nye boliger i markedet, noe som er unormalt for januar å være, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge en bolig i januar 2018, noe som er 14 dager mer enn i januar 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 29 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med 84 dager.

– Salgstiden øker i landet under ett, noe som tyder på at mange av boligene som er blitt solgt i januar har vært i markedet en stund og omsider blitt solgt, sier Dreyer.

Regional prisutvikling
I januar var det en oppgang i boligprisene i alle deler av landet. Av byene hadde Bergen den sterkeste utviklingen med en oppgang på 3,9 prosent. Svakest utvikling hadde Drammen med en oppgang på 0,4 prosent.

– Selv om det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet i hovedstaden, så er det flere tegn på bedring. Prisutviklingen på 2,7 prosent i Oslo i januar er over gjennomsnittet for måneden de siste årene. I tillegg var det stor aktivitet, og det ble lagt ut langt færre boliger i markedet enn det som ble solgt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på – 9,4 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.

– Det er fremdeles en moderat eller negativ trend i prisutviklingen i de fleste områdene i landet. Men økningen i salget i januar vitner om solid etterspørsel. I kombinasjon med at antall boliger til salgs går ned, gir det grunn til å tro på at prisene er i ferd med å flate ut. Likevel har boligkjøperne fremdeles mange boliger å velge blant i markedet, noe som trolig vil gi en fortsatt moderat prisutvikling i månedene som kommer, avslutter Dreyer.