Ser vi et trendskifte i boligmarkedet?

Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i oktober 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden.

– Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Høy aktivitet og stor tilbudsside
I oktober ble det solgt 8.452 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 76.339 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

– Det ble solgt vesentlig flere boliger i løpet av måneden sammenlignet med 2016, mens salgsvolumet hittil i år er på nivå med fjoråret. En årsak til økningen i antall salg i oktober er usikkerheten som har preget boligmarkedet den siste tiden, noe som ført til en kraftig reduksjon av salget i nyboligmarkedet. Det er sannsynlig at mange av dem som vurderer kjøp av nye boliger nå har beveget seg over i bruktboligmarkedet, sier Dreyer.

Partners på plussiden
I Partners -kjeden som totalt har 38 kontorer i hele Norge har solgt flere boliger i oktober i år, sammenlignet med samme måned i fjor.

-Vi har solgt 561 boliger på landsbasis i oktober, mot 478 i fjor. Det er en økning på 17 prosent. Meglerne våre melder om et velfungerende marked. Mye går rundt prisantydning, mens andre må vises flere ganger før det blir solgt, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Maren Synnevåg.

– Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt særlig i de tre største byene, noe som er naturlig tatt i betraktning den betydelige økningen i tilbudssiden nettopp her, sier Dreyer.

– 12 måneders veksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne trenden vil vedvare også i november og desember, men noe mer moderat enn det vi har sett de siste månedene, sier Dreyer.