Oppgang i boligprisene i januar

Boligprisene i Norge steg med 2,7 prosent i januar 2019.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,5 prosent.

Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– I januar steg boligprisene i Norge som normalt for måneden, men veksten i prisene er mer moderat enn hva vi har sett i mange januar-måneder de siste ti årene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Mange salg og lengre salgstid

I januar ble det solgt 7.254 boliger i Norge, noe som er 7,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018.

– Den høye aktiviteten i boligmarkedet i 2018 fortsetter inn i det nye året. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en januar måned som i år, og det er en markant oppgang i antall salg i så godt som alle regionene vi måler i statistikken, sier Dreyer.

I januar ble det lagt ut 6.938 boliger til salgs i Norge, noe som er 7,9 prosent flere enn i samme måned i 2018.

– Veksten i nye bruktboliger på markedet forsetter også i januar, og spesielt i Oslo og Bergen er det lagt ut mange nye boliger for salg i markedet sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 63 dager å selge en bolig i januar 2019, noe som er fem dager mer enn i januar 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 37 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 104 dager.

– Salgstiden har i hele 2018 vært høyere enn tidligere år og vi fortsetter i 2019 med en vesentlig høyere omsetningstid enn hva vi har vært vant med de senere årene. Når den høye salgstakten kombineres med høyere omsetningstid så vitner det om et velfungerende og balansert boligmarked, sier Dreyer.

Regional prisutvikling
Det var i januar som normalt for måneden å være en oppgang i de nominelle boligprisene i alle deler av landet.

Fra januar 2019 vil Eiendom Norge også presentere sesongkorrigerte priser på alle underområder i statistikken.

Sterkest sesongkorrigert utvikling i januar hadde Bodø m/Fauske på 1,9 prosent etterfulgt av Tromsø på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert utvikling hadde Romerike med en nedgang på 0,4 prosent og Follo med en nedgang på 0,3 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Oslo med 5,3 prosent, mens Trondheim har den svakeste 12 måneders veksten med en oppgang på 0,3 prosent.

– De store regionale forskjellene i prisutviklingen i januar måned skyldes langt på vei en korreksjon av en desember måned med lite salgsvolum. Når disse to månedene summeres så er det små regionale forskjeller rundt om i landet. Dette bildet forsterkes av de små forskjellene i 12 måneders veksten rundt om i landet, sier Dreyer.

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no