Boligprisene sank i desember

Boligprisene i Norge sank med 1,1 prosent i desember 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,5 prosent.
Boligprisene er nå 2,1 prosent lavere enn for ett år siden.

– Den negative utviklingen i boligprisene fortsatte i den siste måneden i 2017. Selv om det er normalt med fall i prisene i desember, så er dette en svakere utvikling enn normalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

– For første gang siden 2013 har vi hatt en nedgang i boligprisene året under ett. Da vi gikk inn i 2017 hadde vi lagt bak oss et år med sterk prisvekst og det var få boliger for salg, og de fleste regnet derfor med at prisveksten ville vedvare. 2017 har vært en påminnelse på at boligmarkedet kan endre seg raskt, sier Dreyer.

Solgt mange boliger
I desember ble det solgt 2.903 boliger i Norge, noe som er 7,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2016.

I 2017 er det solgt 86.627 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

– Det er solgt mange boliger i løpet av desember, og volumet året under ett er stabilt sammenlignet med de siste årene. Det vitner om at boligmarkedet er velfungerende til tross for det kraftigste prisfallet i boligmarkedet siden perioden fra høsten 2007 til desember 2008, sier Dreyer.
I desember ble det lagt ut 3.237 boliger til salgs i Norge, noe som er 6,5 prosent flere enn i samme måned i fjor.

I 2017 ble det lagt ut 99.167 boliger for salg i Norge, som er 8,5 prosent flere sammenliknet med 2016.

– Vi har fra og med våren 2017 hatt en betydelig økning i tilbudssiden, og da særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Samlet for året er det lagt ut markant flere boliger til salgs sammenlignet med 2016, og det store utbudet er en viktig faktor for å forklare boligprisfallet gjennom året, sier Dreyer.